Namiestnictwo Harcerek

zjedź w dół

Apel Ewangeliczny

Konferencja o Apelu Ewangelicznym (Jadwiga 2016)

Apel Ewangeliczny w skautingu. Poniższa struktura i przygotowanie „bliższe i dalsze” do apelu na podstawie: Maciej Dmytrow HO, "Apel Ewangeliczny", w: "Vademecum Duszpasterza" (red. Joanna Przypolska), Warszawa 2011, s. 82 – 85.

Realizacja głównego założenia skautingu: „wychowanie młodych przez młodych”. Apel przeprowadza zastępowa. Duszpasterz może służyć pomocą, dostarczać przystępnych materiałów do zrozumienia tekstu biblijnego, wyjaśniać trudne teksty. Natomiast nie zaleca się, by duszpasterz pisał „gotowce” apelu.

Czas: pół godziny - nie za długo, nie znużyć.

Czytaj więcej...

Ewangeliczne korzenie skautingu

Ewangeliczne korzenie skautingu – pomoce do konferencji [por. Marcin Demkowski, Wychowanie do służby w pedagogice Federacji Skautingu Europejskiego, w:, Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, red. Anna Petkowicz, Wyd. KUL Lublin 2009.]

Specyfika i cele skautingu

  • Rozwój, przygotowanie do życia danego człowieka do postawy służby, ofiarności, miłości bliźniego, który nie jest kimś abstrakcyjnym, ale tym, kogo spotkamy na naszej codziennej drodze.

  • Wykształcenie cech, sprawności, które pozwolą wnieść jakiś wkład we wspólnotę w której żyje.

  • Pięć celów skautingu: ZDROWIE, UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE, CHARAKTER, SŁUŻBA, BÓG.

  • Ja → Bóg → Kościół.

    Czytaj więcej...

Rozwój osobisty harcerki - funkcje i obowiązki, stopnie i sprawności

Naszym celem jako szefowych jest tworzenie harcerkom środowiska do rozwoju. Mamy do dyspozycji różne narzędzia, między innymi funkcje i obowiązki, stopnie i sprawności.

 

Czytaj więcej...

11 z 16 elementów skautingu: cele i wymiary

czyli co chcemy w skautingu osiągnąć (5 celów) i w jakich okolicznościach (6 wymiarów)

 

Czytaj więcej...

System zastępowy

System zastępowy jest to system/sposób wychowania, który charakteryzuje się tym, że :

• drużyna to nie 16-32 harcerek ale 3-4 zastępy po 5-8 dziewcząt, czyli ZASTĘP to podstawowa jednostka działania w skautingu

• jest to świat stworzony na miarę dziewczyny – by mogła przeżywać przygodę, grać, modlić się, sprawdzać (samemu to nudno, we dwójkę mało możliwości i brak wodza, w dużej grupie nie czuje się aż tak potrzebnym)

Czytaj więcej...

Historia skautingu, Skautów Europy oraz skautingu na ziemiach polskich

1.     Baden-Powell: 1907 pierwszy obóz na wyspie Brownsea; 1908 książka „Skauting dla chłopców”; 1919 książka „Wskazówki dla skautmistrzów”

Obie książki są lekturą obowiązkową dla zrozumienia skautingu. Po pierwsze czym jest zamiłowanie dziewczyny/chłopca do gry na łonie przyrody. Po drugie co to znaczy dać dziewczynom/chłopakom prawdziwą władzę-odpowiedzialność za tę grę poprzez system zastępowy, funkcje w zastępie oraz system rad (rada zastępu, drużyny i sąd honorowy). Po trzecie system zwieńcza prawo skautowe-kodeks honorowy, który wyraża marzenia dziewczyny/chłopaka o bohaterstwie i szlachetności-oddaniu życia w służbie wielkich ideałów.

Czytaj więcej...

Wymiar europejski

1. Statut federalny FSE mówi:

1.2. CEL

1.2.1. Związek dąży do zgromadzenia w jednej wspólnocie wiary, modlitwy i działania, różnych stowarzyszeń narodowych Przewodniczek i Skautów Europy, których głównym celem jest wychowanie młodych metodą tradycyjnego skautingu Baden-Powella, w oparciu o zasady chrześcijańskie, będące fundamentem naszej wspólnej cywilizacji europejskiej.

1.2.2. Ponad granicami narodowymi, Związek pragnie stworzyć prawdziwą wspólnotę życia młodych z różnych krajów Europy. w ten sposób pragnie przyczynić się do większego uświadomienia istnienia tożsamości wspólnoty europejskiej, rozwijając zdrową kulturę wszystkich wartości narodowych, które stanowią różnorodne formy wyrazu naszego wspólnego dziedzictwa.

 

Czytaj więcej...

Sąd Honorowy i Rada Drużyny

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Każdy w zastępie ma co robić (funkcje i obowiązki)

Zastęp, w którym zastępowa robi wszystko, to bardzo zły zastęp.

Dobry zastęp to taki, w którym każdy pełni swoją funkcję i w którym obowiązki rozkładają się na kilka osób.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Zbiórka zastępu

Jak sama nazwa wskazuje, w zbiórce zastępu bierze udział (jeden i tylko jeden) zastęp. Osoby spoza zastępu nie biorą w niej udziału ani nie ingerują w zbiórkę. Zbiórka jest planowana i przygotowywana przez cały zastęp, każda dziewczyna ma w nią swój wkład.

Czytaj więcej...

Back to Top