Namiestnictwo Harcerek

zjedź w dół

Sąd Honorowy i Rada Drużyny

 

 

 

 

 

 

 

 

SĄD HONOROWY

RADA DRUŻYNY

CO TO?

Jest miejscem podejmowania ważnych decyzji. Powinien odbywać się w wyjątkowym miejscu, przy świecy z wbitą siekierą symbolem konkretnych i krótkich wypowiedzi.

Jest miejscem na ustalenia, codzienne sprawy. Odbywa się w ustronnym miejscu gdzie będzie swoboda wypowiedzi.

ZADANIA

Jest miejscem podejmowania najważniejszych decyzji

 • podsumowanie cykli, zimowiska, biwaku, obozu
 • przyznanie stopni, sprawności oraz specjalności
 • dopuszczenie do złożenia przyrzeczenia
 • przyznanie wstążeczek
 • przygotowanie planu pracy
 • wyrzucenie harcerki z drużyny
 • inne poważne problemy..
 • ustalenie pracy rocznej (dyskusja co chcemy robić na ZZZ, podczas zbiórek, nad czym w tym roku chcemy pracować).
 • Ustalenie szczegółów organizacyjnych np. kto co przygotuje na ZZZ
 • Przekazanie informacji o obozie/zimowisku (jakie konkursy się odbędą, za co jaki zastęp będzie odpowiedzialny podczas pionierki…)
 • Na zimowisku/biwaku/obozie codzienne podsumowanie dnia (plusy i minusy, sprawy bieżące, organizacyjne i drobne problemy)

JAK CZĘSTO?

Podczas roku:

 • Przynajmniej raz na cykl
 • W szczególnych przypadkach (przyznanie stopnia/sprawności/specjalności, dopuszczenie do złożenia przyrzeczenia)

Na zimowisku/obozie (poza tym co podczas roku)

 • Na koniec by podsumować wyjazd, przyznać wstążeczki

Podczas roku

 • Nie rzadziej niż 2 razy na cykl, najlepiej jak najczęściej!

Za zimowisku/biwaku/obozie

 • Codziennie jako podsumowanie dnia

KTO UCZESNICZY?

Zawsze musza być zastępowe i drużynowa. Dodatkowo osoby zaproszone przez drużynową jak np. przyboczne, ksiądz duszpasterz. Oczywiście też harcerki zaproszone by przyznać im sprawność/specjalność lub stopień lub w innych przypadkach.

Zawsze musza być zastępowe i drużynowa. Dodatkowo osoby zaproszone przez drużynową jak np. przyboczne, ksiądz duszpasterz, dh obecna na obozie/zimowisku pełniąca jakąś funkcję.

MIEJSCE

Miejsce wyjątkowe, wybrane specjalnie dla tego celu. Klimatyczne i dostojne. SH to nie piknik, dlatego miejsce musi wyrażać jego atmosferę i styl harcerski. Na przygotowanym miejscu muszą znaleźć się:

 • Sztandar – zawsze w centrum
 • Proporce – każda zastępowa przychodzi z proporcem
 • Świeca drużyny – symbol obecności Boga
 • Wbita w pieniek siekiera – symbol konkretnych, krótkich i na temat wypowiedzi by SH nie była pogaduszkami.

Miejsce nie tak dostojne jak w przypadku SH. Jednak ustronne, w którym można spokojnie porozmawiać np. plac apelowy. Ważny styl harcerski. Na miejscu muszą znaleźć się:

 • Świeca drużyny – symbol obecności Boga
 • Proporce – każda zastępowa przychodzi z proporcem

PRZEBIEG

 1. Modlitwa zastępowej, modlitwa do patronek drużyny i zastępów
 2. Recytowanie Prawa Harcerskiego
 3. Zaplanowane tematy według planu
 4. Modlitwa na zakończenie (np. Chwała Ojcu, Ojcze nasz)
 1. Modlitwa zastępowej, modlitwa do patronek drużyny i zastępów
 2. Zaplanowane tematy według planu
 3. Modlitwa na zakończenie np. Chwała Ojcu

UMUNDUROWANIE

Warto od początku zaczynając od zastępowych kształtować w harcerkach wyczucie stylu harcerskiego. Dlatego umundurowanie drużynowej powinno być nienaganne. Dopiero wtedy drużynowa może wymagać tego samego od swoich zastępowych.

Warto od początku zaczynając od zastępowych kształtować w harcerkach wyczucie stylu harcerskiego. Dlatego umundurowanie drużynowej powinno być nienaganne. Dopiero wtedy drużynowa może wymagać tego samego od swoich zastępowych.

 

·        SH i RD jako formacja zastępowych, cel wychowawczy głównym celem drużynowej

·        Zasadnicza rola zastępowych, które podczas SH i RD uczą się organizacji, kreatywności, konstruktywnej  krytyki, planowania i wywiązywania się z zadań

·        Drużynowa zachęca zastępowe do wypowiadania się, do rozwiniętych wypowiedzi (nie tylko tak, nie, zgadzam się)!!!!

·        Drużynowa podejmuje decyzję!!! Ale po daniu zastępowym możliwości wypowiedzenia swojego zdania. Drużynowa ZAWSZE wyjaśnia swoją decyzję!!!!

·        Warto aby na tydzień przed SH i RD drużynowa przesłała zastępowym plan przebiegu tych spotkań aby zastępowe mogły się do nich przygotować, zastanowić się nad problemami lub zaproponować tematy, które chcą poruszyć.

Back to Top